BRAINBLOCKS


BrainBlocks

Het doel van Brain Blocks hangt af van de hulpvraag van de client. Brain Blocks kan als psycho-educatie ingezet worden maar kan ook dienen als communicatiemiddel en als therapeutische interventie.

Psycho-educatie

Bij Brain Blocks als psycho-educatie gaat het om het komen tot één beeld en één taal over autisme. Hierdoor kan er gemakkelijker over autisme gecommuniceerd worden met de client en belangrijke anderen in zijn of haar omgeving. Brain Blocks als psycho-educatie heeft vooral als doel om het kind uit te nodigen tot het komen van zijn eigen beelden en taal. Bij Brain Blocks gaan we er namelijk van uit dat iedereen zelf het beste weet hoe zijn eigen brein werkt!

Communicatie

Beelden kunnen helpen om aan te geven hoe we iets ervaren. Hierdoor kunnen cliënten laten zien hoe ze zich voelen wanneer ze bijvoorbeeld iets niet begrijpen of ergens boos over zijn. We beleven immers over het algemeen iets anders bij een chaotische stapel rode blokjes dan bij een net rijtje groene blokjes. De ervaring is dat wanneer cliënten een beeld hebben gemaakt over hun ervaring ze beter in staat zijn er ook woorden aan te geven. Wanneer we in staat zijn iets onder woorden te brengen dan zijn we bewust en ontstaat er ruimte voor verschuiving ofwel ander gedrag. Bij Brain Blocks als communicatiemiddel helpen we de cliënt om tot zijn eigen beelden en taal te komen. Vervolgens gaan we kijken welke mogelijkheden de cliënt ziet in anders denken, doen of voelen.

Therapeutisch werken

De beelden van cliënten kunnen ook inzicht geven in terugkerende of onderliggende patronen. In deze manier van werken met Brain Blocks gaat de begeleider samen met de cliënt meer op zoek naar de kern van het probleem. Een kern van een probleem kan bijvoorbeeld onzekerheid zijn doordat de cliënt ervan overtuigd is niets te kunnen. Of angst om buitengesloten te worden of geen eigen keuzes te durven maken. De nadruk ligt bij deze manier van werken niet direct in de praktische oplossing maar de onderliggende overtuigingen en ervaringen die cliënten in de loop van hun leven opgedaan hebben.

EVENWICHT IN DENKEN, VOELEN & DOEN