INFO


Waarom coaching...


Al vroeg wist ik dat ik met kinderen wilde werken. Ik kreeg een baan in de kinderopvang waar ik met veel passie en plezier 14 jaar heb gewerkt. Ik kwam erachter dat mijn hart nog meer uitging naar de kwetsbare kinderen, kinderen met gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstand, kinderen die vast liepen op school. In februari 2011 schreef ik mij in bij de KvK en werd ik gevraagd om zowel bij instellingen als ambulant in gezinnen te gaan werken. Dit was op basis van een PGB.

Vorig jaar vond ik het tijd om mij meer te specialiseren om nog beter te kunnen aansluiten bij kinderen en ouders. Coaching voor kinderen die meer hulp nodig hadden met bijvoorbeeld schoolse vaardigheden, maar ook ondersteuning kunnen bieden aan de hoog-sensitieve kinderen, weerbaarheidstraining enz. Hiervoor heb ik leuke, inspirerende cursussen gevolgd.

Zo is de naam 2 plus-Coaching ontstaan.

Mijn aanpak gaat uit van het kind en zijn/haar kwaliteiten. Samen met het kind en de ouder(s) ontdekken we wat werkt, op een manier die past bij hen. En als dat zo is, dan is dat zichtbaar én voelbaar. Het kind voelt zich (weer) begrepen en kan op zijn/haar eigen route verder met liefdevol begrip en (bij)sturing van de ouders. Evenwicht in denken, voelen en doen!

Ouders zien hun kind het liefst gelukkig en gezond, maar soms hebben kinderen en ook de ouders,  het even moeilijk. Ze hebben moeite met bepaalde situaties, zitten niet lekker in hun vel of zijn door omstandigheden uit hun evenwicht geraakt. Soms lukt het om dit zelf oplossen en soms lukt dit niet.

Graag nodig ik jullie uit om samen met mij naar de kwaliteiten van uw kind te kijken en terug in zijn/haar kracht te zetten. 

Heidie Hawinkels

EVENWICHT IN DENKEN, VOELEN & DOEN