KERNVISIE


Het zit er wel in maar het komt er niet uit! 


Is dit iets wat je herkent bij jouw kind?


Dan zou de Kernvisiemethode een oplossing kunnen bieden.

Veel kinderen worden dagelijks geconfronteerd met het feit dat ze de stof die op school wordt aangeboden zich moeilijk eigen kunnen maken. Vooral het automatiseren van de informatie lukt onvoldoende. Automatiseren is nodig om vanzelfsprekend te kunnen lezen, spellen en rekenen. Als dit niet lukt en het kind iedere dag het gevoel heeft niet aan het systeem van school te kunnen voldoen, dan word het kind daar ongelukkig van. Deze kinderen gaan dan ook vaak ander gedrag vertonen.

Veel kinderen met leerproblemen hebben een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Ons onderwijs is juist rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen, dat botst regelmatig...

Eigenlijk kan je spreken van verschillende leerstijlen:
een linksgeoriënteerde en een rechtsgeoriënteerde leerstijl.
De Kernvisie methode gaat er van uit dat met name kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl in staat zijn foute informatie (denk hierbij aan woorden, cijfers maar ook gedachtes) uit het hoofd te verwijderen en er goede voor in de plaats te zetten.

Juist rechtsgeoriënteerde kinderen hebben het talent om dit op een goede manier uit te voeren.

De Kernvisie methode leert kinderen (en volwassenen) diverse technieken aan om lesstof zelf visueel op te slaan en blijvend te kunnen reproduceren. Zij worden zelf verantwoordelijk voor de oplossing, er wordt dus ook veel aandacht besteed aan het opbouwen van de motivatie van het kind.

Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren.

En het resultaat hiervan is dat het kind weer plezier krijgt in leren wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de motivatie en het zelfvertrouwen van het kind.

Sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen:
Veel kinderen met leerproblemen ontwikkelen sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Dat is ook niet zo gek. Als je maanden, of soms jaren, niet voldoet aan wat het systeem van je wil, dan kun je daar heel ongelukkig van worden.

Veel van deze problemen verdwijnen tijdens de coaching sessies, waarbij de Kernvisie methode wordt ingezet om met leerproblemen aan de slag te gaan. Het kind ontdekt dat het een heleboel meer kan dan het zelf – en vaak ook zijn omgeving – dacht. De inspanningen die het kind doet, leveren snel resultaat op. Hierdoor gaat het kind zich (weer) sterk voelen.

Daarnaast voorziet de Kernvisie methode in een benadering waarbij ook sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen aangepakt kunnen worden. Het kind is in staat het probleem visueel te maken en kan het daardoor zelf veranderen.

Ook symptomen van diagnoses als ADD en ADHD kunnen worden teruggebracht tot acceptabele proporties

EVENWICHT IN DENKEN, VOELEN & DOEN